Cekadak

Meld lekkage online Offerte aanvragen
dakdekking met vergunning

VCA-certificaat

Het feit dat Cekadak een VCA-certificaat heeft, betekent dat we voldoen aan alle voorwaarden van de VCA: de VGM (Veiligheid, Gezondheid, Milieu) Checklist Aannemers. Onze medewerkers weten wat ze moeten doen en laten om schade te voorkòmen en risico’s voor zichzelf en de omgeving te vermijden. In het dakdekkersvak staan kwaliteit voor de klanten en veiligheid voor de eigen mensen bovenaan het lijstje van belangrijke zaken. Daarom zijn er ook onafhankelijke instanties die daar toezicht op houden: wie goed en veilig wil werken, zorgt ervoor dat zijn product en zijn procedures de toets van die instanties moeiteloos doorstaan.

kwaliteit dakdekking

Kwaliteitswaarborging

De totale kwaliteit van onze werkzaamheden – van werkwijze tot en met resultaat – wordt gegarandeerd door het feit dat Cekadak voldoet aan de eisen van ISO 2001 – 2008. Daarvoor worden onze werkprocessen regelmatig onder de loep genomen door TÜV-Nord, een Europese keuringsinstantie die erop toeziet dat ISO 2001-certificaathouders in alle opzichten voldoen aan de eisen van ISO 20091. Extra zekerheid biedt het feit dat onze werkwijzen en dakbedekkingen ook nog eens voldoen aan het KOMO-procescertificaat op basis van beoordelingsrichtlijn BRL 4702 “uitvoering van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen”. Dit is een gezamenlijke richtlijn van BKG, KIWA en INTRON-certificatie, waaraan ons werk ieder jaar opnieuw wordt getoetst, en die onze klanten de zekerheid geeft dat Cekadak hun een duurzaam en betrouwbaar onderdak verschaft.

lefier dakbedekking

All-in garantie

Cekadak geeft haar eigen garantiecertificaten uit, zodat een opdrachtgever altijd voorzien is van een passende verzekering op het door Cekadak geleverde product. Cekadak verklaart hierdoor dat de dakbedekkings- constructie voldoet aan de eisen die volgens de huidige stand van de techniek aan deze dakbedekkingsconstructie worden gesteld. Ze garandeert deze dakbedekkings- constructie voor de genoemde garantietermijn welke ingaat op de datum van oplevering. Indien zich lekkage in deze dakbedekkingsconstructie voordoet ten gevolge van het feit, dat:

- er sprake is van foutief ontwerp van de dakbedekkingsconstructie, de isolatie of dakbedekking niet op de juiste wijze mocht zijn aangebracht, de kwaliteit van het geleverde daksysteem niet goed mocht blijken te zijn, zal Cekadak binnen de gestelde garantietermijn deze lekkage voor haar rekening herstellen. De productgarantie geldt dus zowel voor het proces van aanbrengen als ook de gebruikte materialen. De uit dit garantiecertificaat voortvloeiende verplichtingen zijn via Gebr. Sluyter BV, makelaars in Assurantiën, te Rotterdam verzekerd, volgens garantieverzekering met bijbehorend polisnummer.